logo seffaf

koçluk nedir?

Bireylerin yaşamları içerisinde zaman zaman tatmin seviyesinin düşmesi, bazen nereden nasıl devam edeceklerinden emin olamamaları, karar verememeleri, belirsizlik süreçlerini netleştirmede zorlanmaları, yeni rollerine hazır olmamaları, ne istediklerini fark etmede zorluk yaşamaları, işlerinde yönetirken veya yönetilirken zorlanmaları, performanslarının düşmesi, potansiyellerinin farkına varma ihtiyaçları v.b. pek çok konunun iyileştirilmesinde ve üzerinde çalışılmasında “koçluk” yaklaşımı esastır. Uluslar arası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından koçluk; günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında özellikle önemli olan, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisi olarak tanımlanmaktadır.

KOÇUN SORUMLULUKLARI

Koçlar her müşteriyi kendi hayatlarında ve çalışmalarında uzman olarak kabul eder ve her müşterinin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanırlar. Profesyonel bir koçluk ilişkisi, koçluk sürecindeki tarafların sorumluluklarını belirten bir anlaşmayı kapsar. Koçluk bu temel üzerine kurulunca koçun sorumlulukları;

Kaynak: ICF

 • Müşterinin ulaşmak istediği şeyleri keşfetmek, netleştirmek ve uyum sağlamak,
 • Müşterinin kendini keşfetmesini teşvik etmek,
 • Müşterinin ürettiği çözümleri ve stratejileri ortaya çıkarmak,
 • Müşteriyi sorumlu ve hesap verebilir kılmaktır.

Bu süreç, müşterilere liderlik becerilerini geliştirirken ve potansiyellerini ortaya çıkarırken iş ve özel yaşam ile ilgili görüşlerini önemli ölçüde geliştirmelerinde yardımcı olmaktadır. Başarılı olmak için koç, hepsi hedef ile başlayan belli sorular sorar. 

MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

Ayrıca koçluk ilişkisinde müşterilerin sorumlulukları şunlardır:

 • Kendinize, zor sorulara, gerçeklere ve başarıya odaklanın.
 • Başkalarının davranışlarını ve iletişimini gözlemleyin.
 • Sezginizi, varsayımlarınızı, yargılarınızı ve sesinizi dinleyin.
 • Mevcut tutum, inanç ve davranışlara meydan okuyun ve hedeflerinize üstün bir şekilde hizmet eden yenilerini geliştirin.
 • Kazanan bir tarz geliştirmek için güçlü yönlerinizi kullanın ve sınırlamaları aşın.
 • Yeni davranışlar öğrenirken ve aksilikler yaşadığınızda, kendinize karşı şefkat gösterin ve bu şefkati, aynı durumda başkaları için de gösterin.
 • Herhangi bir durumu aydınlatmak ve hafifletmek için mizah kullanarak kendi kendinizi çok ciddiye almamaya çalışın.
 • Duygusal tepkiselliği önleyerek, hayal kırıklığı ve karşılanmayan beklentiler karşısında soğukkanlılığınızı sürdürün.
 • Sürekli iç gözlem yapmaktan korkmadan, öncekinden daha fazlasına ulaşmak için cesaretli olun.

 

Koçluk, bireylere ve ekiplere odaklanır. Yetkinlik, karar verme ve yaşam kalitesini arttırmak için alternatif yollar görmelerine ve test etmelerine yardımcı olur. Koçluk, müşterinin kendi kaynaklarına güvenen profesyonel ve kişisel gelişim alanındaki faaliyetlerdir. Profesyonel bir koç, müşterilerin performanslarını iyileştirmelerine veya kişisel gelişimlerini arttırmalarına ya da kendi hedeflerini ve bunu yapma yollarını seçmelerine hizmet eden uzman olarak tanımlanabilir.

Koçluk tipik olarak, bireyin veya işletmenin mevcut fırsatlarını ve zorluklarını değerlendirmek, ilişkinin kapsamını tanımlamak, eylem için öncelikleri ve istenen sonuçları belirlemek için kişisel bir görüşme (yüz yüze veya telekonferans) ile başlar.

Sonraki koçluk seansları şahsen veya dijital gerçekleştirilebilir ve her bir oturum önceden belirlenmiş bir süre boyunca devam eder. Planlanmış koçluk seansları arasında, bireyin öncelikli kişisel hedeflerine ulaşmasını destekleyen belirli eylemleri tamamlaması istenebilir. Koç, bireyin veya işletmenin düşünce ve eylemlerini desteklemek için ilgili makaleler, kontrol listeleri, değerlendirmeler veya modeller şeklinde ek kaynaklar sağlayabilir. Koçluk ilişkisinin süresi ihtiyaç ve tercihlere bağlı olarak değişir.

KOÇLUK SİZE NASIL YARDIMCI OLUR?

Koçluk, Müşterinin özel hayatında, kariyerinde, aile ilişkilerinde ve özünde netlik, odaklanma, denge ve tamamlanma ile yürümesini sağlayan profesyonel ve gizli bir ilişkidir. Müşteri bu süreçte zorlukları çözdükçe sahip olduğu değerleri, yetkinlikleri ve yetenekleri keşfetmeyi öğrenecek ve bunları kullanma konusunda kabiliyetleri artacaktır.

Koçluk süreci; tüm cevapların müşteride olduğu ve koçun işinin her müşterinin kendi sorunlarını çözmek için kendi gerçeğini, kendisi için en doğru cevapları bulmasını sağlayan bir yolculuktur. Müşterinin kendisine ve kendi süreçlerine karşı yüksek farkındalıkla, açık bir şekilde, motivasyonu yüksek ve güven dolu yaklaşmasını sağlar.

Buradan da hareketle sadece müşteri kendisi için neyin en doğru olduğunu bilir. Dolayısı ile koç müşteriye ne yapacağını, ne yapması gerektiğini, neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemez.

İŞLETMELER ÇALIŞANLARI İÇİN NEDEN KOÇLUK HİZMETİ ALMALILAR?

Koçluk hizmeti işletmelerde hayata geçirildiğinde; hızlı, kalıcı, gözle görülür ve ölçülebilir etkililikte sonuçlar vermektedir. Çünkü bireye özel, bireyin dinamiklerine, değerlerine ve yalın bir şekilde problemin kendisine odaklanılmaktadır.

Kişiden hareketle işletmelerin kendilerini analiz etmelerini ve dolayısı ile değişmelerini ve gelişmelerini sağlar. Çözüm odaklı koçluk, işletmelerde bir “Soru”’nun referansı ile kişiyi, takımı, birimi ve dolaylı olarak işletmeyi bir hedefe odaklayarak hedefe ulaşma becerilerini geliştirir.